Badania i rozwój

Główną istotą działalności Działu Badań i Rozwoju są innowacje programu produkcyjnego przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami klientów oraz ich wprowadzenie na rynek. Oznacza to projektowanie nowych turbin parowych i gazowych turbin ekspansyjnych, ich systematyczne modernizowanie w celu zwiększania sprawności, a także innych parametrów użytkowych oraz szczegółowe projekty przepływowych części turbin przy realizacji zamówień.
Dział jest mocno powiązany z pozostałymi działami przedsiębiorstwa jak Dział Handlowy, wydziały produkcyjne, montaż i laboratorium. Jego działalność wynika z ich potrzeb i od nich czerpie bodźce dla swojej działalności rozwojowej.

Opracowuje projekty techniczne i specyfikacje do ofert turbin, bierze udział w rewizjach i remontach turbin, przeprowadza pomiary i ocenę parametrów turbin eksploatowanych u klientów. Dział zapewnia również stałą ciągłość programu produkcji turbin promieniowych i osiowych w szerokim asortymencie.

Do technicznych obliczeń i projektów używamy nowoczesnego oprogramowania

  • ANSYS – do wytrzymałościowej, deformacyjnej, frekwencyjnej i termicznej analizy części maszyn (Metoda Elementów Skończonych)
  • SKALA – obliczenia żywotności wysoko obciążonych elementów z punktu widzenia zmęczenia niskocyklowego
  • FLUENT – CFD software do rozwiązywania problemów przepływu płynów (Metoda Objętości Skończonej)
  • MGF BIT – do wyznaczania dynamicznych charakterystyk łożysk ślizgowych
  • DYNROT, Pro/Mechanika – do analiz stabilności, obrotów krytycznych i wibracji rotorów wysokoobrotowych
  • Pro/E – software CAD do modelowania 3D
  • System programy wsparcia – do projektowania przepływowych części turbin promieniowych i osiowych oraz do wyznaczania parametrów obiegów termodynamicznych i właściwości ich substancji roboczych
  • Dział współpracuje z różnymi wydziałami politechnik i innych instytucji w formie konsultacji lub projektów wspólnych – VZLU Praha, ITM AV Praha, ČVUT FSI Praha.

Aktualne programy rozwojowe:

Nazwa programu

Agencja Technologiczna ČR – Wsparcie badań stosowanych i rozwoju eksperymentalnego ALFA

Nazwa projektu

Badania i rozwój małogabarytowego stopnia turbinowego

Opis projektu

Projekt realizowany we współpracy z VZLU Praha (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Lotnictwa). Celem projektu jest innowacja nadciśnieniowych stopni turbinowych, które stosowane są w wielostopniowych kondensacyjnych i przeciwprężnych turbinach parowych wyposażonych w rotory bębnowe. Prowadzone są stosowane eksperymentalne i teoretyczne badania nadciśnieniowego stopnia turbinowego, które dostarczą komplet wyników, których analiza poprowadzi do udoskonalenia metodyki projektowania podobnych stopni. W celu ustalenia kinematycznych i termodynamicznych parametrów przepływu, w specjalnie skonstruowanym stopniu turbinowym jest prowadzony systematyczny i szczegółowy eksperyment z wykorzystaniem aerodynamicznych sondaży za pomocą sond pneumatycznych. Badania teoretyczne obejmują analizę stosunków przepływowych w stopniu turbinowym z wykorzystaniem oryginalnego softwaru VZLU symulującego specjalne przypadki przepływu przestrzennego.

Inż. Radovan Kundera
Kierownik Działu Badań i Rozwoju