Zrealizowane projekty


Program operacyjny: Program wsparcia badań stosowanych i rozwoju eksperymentalnego ALFA, pod nadzorem Agencji Technologicznej Republiki Czeskiej
Podprogram:  Źródła energetyczne oraz ochrona i wytwarzanie środowiska naturalnego
Nazwa projektu:  Badanie i rozwój małogabarytowego stopnia turbinowego 
Okres realizacji:  styczeń 2012 — grudzień 2014
Cel projektu: Innowacje i konkurencyjność w dziedzinie turbin cieplnych

Program operacyjny:  Rozwój przedsiębiorców 2013
Nazwa projektu:  Innowacja produkcji w PBS ENERGO, a.s.
Okres realizacji:  sierpień 2013 — czerwiec 2014
Cel projektu:  Innowacje i konkurencyjność