Stacja prób

Dysponujemy własną stacją prób turbin parowych i ekspansyjnych. Stacja jest wyposażona w stanowiska umożliwiające przyłączenie pary – do badań parowych turbin przeciwprężnych i turbin kondensacyjnych oraz sprężonego powietrza – do badań gazowych turbin ekspansyjnych.

Na stacji prób sprawdzamy głównie mechaniczną pracę turbiny, ustawiamy elementy regulacyjne oraz sprawdzamy poszczególne zabezpieczenia.
Tutaj są sprawdzane wstępnie zdefiniowane parametry wyrobu tak, aby spełniły wszystkie wymogi eksploatacji, pomiar własnego zużycia energii a także sprawdzenie niezawodności eksploatacji.

Dzięki przeprowadzonym próbom udaje się nam zasadniczo skrócić czas montażu i przekazania poszczególnych urządzeń do eksploatacji u klienta.

Inż. Antonín Jurán
Kierownik Stacji Prób Turbin