Dostawy generalneSwoim klientom zapewniamy

  • Rurociągi przyturbinowe na wejściu i wyjściu wraz z armaturą, zwężkami, kompensatorami cieplnymi.
  • Betonowy fundament pod turbozespół wraz z obliczeniami statycznymi i dynamicznymi.
  • Kompletną część kondensacyjną wraz z kondensatorami, pompami kondensacyjnymi, pogrzewaczem nisko- ewentualnie wysokociśnieniowym, kondensatorem pary dławnicowej, pompą próżniową, eżektorem rozruchowym i awaryjnym.
  • Podłączenie generatora do sieci wraz z regulacją napięcia, współczynnika mocy (cos ϕ) i synchronizacji, rozdzielnią wysokiego i niskiego napięcia, transformatory mocy, ewentualną regulację eksploatacji na potrzeby własne i na sprzedaż.
  • Suwnice pomostowe lub inne urządzenia dźwigowe.
  • Obieg chłodzący wraz z wieżami chłodzącymi, pompami wody chłodzącej, zbiornikiem itp.
  • Obiegi produkcji i rozprowadzenia sprężonego powietrza.
  • Kompletne przeprowadzenie pomiarów i regulacji wraz ze zebraniem, archiwacją oraz oceną danych.
  • Obiekty budowlane dla poszczególnych, wyżej wymienionych urządzeń.


Ważnym jest dla nas, by implementacja naszych rozwiązań była dla klientów możliwie jak najprostsza. Oprócz dostaw własnych turbin parowych i przeciwprężnych oferujemy naszym klientom także kompleksowe dostawy powiązanych jednostek eksploatacyjnych i budowlanych. 

Cały zakres dostawy tworzy w pełni funkcjonalny komplet. Elementami dostawy są: kompletny montaż, próby, rozruch i przekazanie urządzenia do eksploatacji.

PBS ENERGO zapewnia budowę bloków energetycznych w pełnym zakresie, wraz z turbinami parowymi i gazowymi turbinami ekspansyjnymi. Elementami dostawy są: przygotowanie projektowe, projekt podstawowy i szczegółowy, realizacja, montaż, przekazanie do eksploatacji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Finansowanie

PBS ENERGO oferuje także swoim klientom różne modele finansowania inwestycji. We współpracy z instytucjami finansowymi chętnie przedstawimy naszym klientom optymalny model finansowania, zarówno na wybudowanie własnej instalacji, jak i średnio lub długoterminowy kredyt.

Wybrane referencje

Jihomoravská plynárenská
Bioelektrownia Kutná Hora
Iromez Pelhřimov