Finansowanie projektów

Opis finansowania projektów

  • Oferta finansowania na podstawie kompletnej analizy finansowej projektu 
  • Minimalne zaangażowanie kapitału własnego wynosi 15 % całkowitych kosztów projektu
  • Zwrot inwestycji wynosi 8 do 10 lat
  • Początek spłacania kredytu następuje po 6 miesiącach od przekazania turbozespołu do eksploatacji


Przeprowadzimy kompletną analizę finansową całego projektu, a na podstawie wyników zaproponujemy klientowi najkorzystniejszy sposób finansowania projektu. Częścią kompleksowego zapewnienia dostawy i budowy urządzenia energetycznego, jego montażu i wprowadzenia do eksploatacji jest jednoczesne finansowanie całego projektu we współpracy z instytucjami finansowymi i bankowymi. Projekt powstaje przy minimalnym obciążeniu finansowym klienta. 

Naszym celem nie jest tylko dostawa turbozespołu lub urządzenia energetycznego, ale także wyszukanie dla klienta optymalnego rozwiązania finansowego całego projektu z minimalnym obciążeniem finansowym. 

Energy contracting

Dzięki usłudze Energy contracting firma PBS ENERGO ma do zaoferowania możliwość spłaty środków inwestycyjnych wartością wyprodukowanej energii elektrycznej.

PBS ENERGO, a.s. dzięki tej metodzie jest w stanie całkowicie zapewnić dostawę oraz montaż turbourządzeń wraz z akcesoriami łącznie z modernizacją istniejącego lub budową nowego urządzenia energetycznego. Zwrot kosztów całej inwestycji następuje w formie sprzedaży lub odbioru energii elektrycznej zgodnie z modelem uzgodnionym w umowie.

Klient nie musi inwestować żadnego kapitału własnego. Ryzyko związane z budową całkowicie ponosi dostawca, podobnie jak odpowiedzialność za zarządzanie energią (tj. konserwacja, eksploatacja oraz serwis urządzeń). Po spłacie inwestycji przy tego typu projektach cały turbozespół wraz z akcesoriami zostaje bezpłatnie przekazany klientowi.
Przez cały okres spłaty turbozespołu klient nie musi dbać o urządzenie, nie jest zadłużony, nie musi ręczyć swoim mieniem. Pieniądze, które w innym wypadku musiałby zainwestować w turbozespół, może zainwestować w coś innego.

Usługi obejmują kompletną analizę istniejącego stanu, plan projektu, instalację nowego urządzenia, jego eksploatację i konserwację.