Serwis i usługi

PBS ENERGO jest właścicielem kompletnej dokumentacji turbozespołów produkowanych pod marką PBS. Posługując się numerem fabrycznym znajdziemy kompletną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu wraz protokołami pomiarów, nastawienia luzów, zmian w dokumentacji produkcyjnej itp.

Kompleksowy zakres usług serwisowych

Prowadzimy wszystkie naprawy turbin parowych, zarówno w ramach rewizji, ale także w przypadku awarii i uszkodzeń. Ze względu na zakres, przeprowadzane naprawy możemy określić od remontów średnich poszczególnych elementów do remontów kapitalnych turbozespołu wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Rekonstrukcja i zmiany parametrów eksploatacyjnych

Na życzenie klienta dotyczące zmiany parametrów eksploatacyjnych, możemy dokonać w ramach usług serwisowych również całkowitego przeliczenia turbozespołu wraz z przeprojektowaniem części przepływowych. Poprzez optymalizację urządzenia poprawimy eksploatacyjną ekonomikę turbozespołu przy minimalnych nakładach finansowych klienta.

Modernizacja i automatyzacja turbozespołów

PBS ENERGO oferuje kompleksowe rewizje całego turbozespołu wraz z akcesoriami. Zakres usług serwisowych rozpoczyna się od demontażu całego turbozespołu i jego akcesoriów, dokonania kompletnych pomiarów, fachowej oceny aktualnego stanu urządzenia, sporządzenia protokołu rewizyjnego i jego konsultacji z klientem, zapewnienia wszystkich niezbędnych części zamiennych, przeprowadzenie niezbędnych napraw, ponowny montaż turbozespołu i jego rozruch.

PBS ENERGO prowadzi modernizację i automatyzację starszych typów turbozespołów. Wynikiem jest zbliżenie poziomu technicznego istniejących turbozespołów do obecnego stanu techniki przy zachowaniu istniejącego urządzenia. W ramach modernizacji i automatyzacji możliwe jest uzyskanie optymalnych wyników eksploatacji turbozespołu, zwiększenie całkowitej sprawności bloku i minimalizacja strat energetycznych.

Wymiana turbozespołów

Jesteśmy przygotowani – po uzgodnieniu z klientem – do dokonania kompletnej wymiany turbozespołu z uwzględnieniem zachowania istniejącej części budowlanej, urządzenia napędzanego i współpracujących jednostek eksploatacyjnych. Na życzenie klienta możemy wymienić turbozespół znajdujący się na granicy żywotności na nowy, taki sam lub zmodernizowany, ewentualnie zaproponujemy nowy typ, który optymalnie spełnia wymogi nowych technologii.

Wybrane referencje

ŽDB
Teplárna Strakonice
Chemička Sokolov