Spawanie i lutowanie

Spawanie

Oferujemy spawanie konstrukcji stalowych, elementów urządzeń ciśnieniowych ze stali stopowych, średniostopowych i wysokostopowych, staliwa, aluminium, miedzi, niklu, tytanu, cyrkonu i ich stopów metodą spawania acetylenowo-tlenowego (311), spawania ręcznego łukowego elektrodą otuloną (111), spawania elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych/aktywnych - MIG/MAG (131/135), spawania elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - TIG (141).

Lutowanie

Oferujemy Lutowanie twarde/miękkie podanych materiałów (patrz spawanie), metodą lutowania twardego/miękkiego płomieniowego (912/942) oraz lutowania miękkiego lutownicą (952). Zastosowane numerowanie zgodnie z ČSN EN ISO 4063 (PN EN ISO 4063).

PBS ENERGO, a.s. oferuje klientom w ramach swych mocy produkcyjnych usługi w dziedzinie technologii spawania i lutowania materiałów.