Gazowe turbiny ekspansyjnePodstawowe zalety i parametry turbin ETG I i ETG II

 • efektywne wykorzystanie gradientu ciśnienia
 • szybka i dokładna regulacja ciśnienia wyjściowego
 • wysoka sprawność turbozespołu
 • minimalizacja wycieku gazu

Medium

 • gaz ziemny
 • azot
 • gaz kopalniany
 • gaz wysokopiecowy
 • gaz koksowniczy

Wejścia

 • ciśnienie: max. 65 bar (abs.)
 • temperatura (w zależności od medium): max. 535 °C
 • wielkość przepływu: max. 300 tyś. Nm3/godz.

Wyjście

 • ciśnienie: od 0,1 bar (abs.) do 12 bar (abs.)

Moc na sprzęgle

 • od 300 kW do 12 MW

Zastosowanie

 • do napędu generatorów energii elektrycznej i sprężarek


Gazowe turbiny ekspansyjne typu ETG I i ETG II służą do efektywnego obniżenia ciśnienia gazu w stacjach redukcyjno – pomiarowych i węzłach rozdziału gazu sieci gazociągowych, w podziemnych magazynach gazu, w instalacjach chemicznych oraz w instalacjach gazów kopalnianych, ziemnego i gorącego powietrza, azotu itd.

Gazowe turbiny ekspansyjne są turbozespołami wywodzącymi się swoją budową z turbin parowych STG I a STG II i są dostosowane do różnych mediów przepływowych. Różnice występują głównie w zastosowanych materiałach i w konstrukcji części przepływowych oraz zewnętrznych dławnicach wału turbiny. Turbiny te są głównie stosowane do napędu generatorów energii elektrycznej.

W zależności od parametrów wejściowych i wyjściowych media przepływowego, często stosuje się regulację poprzez zmianę położenia łopatek kierowniczych, która umożliwia osiągnięcie optymalnej sprawności w szerokim zakresie ilości przepływającego gazu i przy zmieniającym się poziomie ciśnienia ekspansji gazu w turbinie.

Gazowe turbiny ekspansyjne są zalecane również w środowiskach z zagrożeniem wybuchu – np. turbiny pracujące z gazem ziemnym czy turbiny napędzające kompresory powietrza. Każda turbina dostarczana jest z kompletem certyfikatów.

Turbiny dostarczane są z instalacją, zarówno do maszynowni jak i do pracy na zewnątrz.

Finansowanie

PBS ENERGO oferuje także swoim klientom różne modele finansowania inwestycji. We współpracy z instytucjami finansowymi chętnie przedstawimy naszym klientom optymalny model finansowania, zarówno na wybudowanie własnej instalacji, jak i średnio lub długoterminowy kredyt.

Wybrane referencje

Nítrogenmüvek
Grodno
Jihomoravská plynárenská