Turbiny przeciwprężne STG I i STG II (do 7 MW)Podstawowe zalety i parametry turbin STG I i STG II

  • wyższa sprawność w porównaniu ze standardowymi turbinami jednokołowymi
  • wyższe wykorzystanie gradientu ciśnienia

Para na wejściu

  • ciśnienie: max. 65 bar abs.
  • temperatura: max. 535 °C
  • ilość przepływowa: max. 60 t/godz.

Para na wyjściu

  • ciśnienie: od 1,2 bar abs. do 25 bar abs.

Moc na sprzęgle

  • od 100 kW do 8 MW

Zastosowanie 

  • do napędu generatorów i produkcji energii elektrycznej
  • do napędu sprężarek, pomp, wentylatorów lub innych urządzeń


Parowe turbiny przeciwprężne typu STG I i STG II są jednym z przodujących produktów PBS ENERGO i są wynikiem ponad 30 letniego rozwoju.
Mają one jeden lub dwa moduły turbinowe z wysokoobrotowym wałem, na którego wystającym końcu jest umieszczone zawsze jedno koło obiegowe turbiny promieniowego lub osiowego stopnia turbinowego. Wolnobieżny wał skrzyni przekładniowej o obrotach zazwyczaj 3000 obr/min lub 1500 obr/min jest połączony z rotorem generatora elektrycznego lub innej maszyny napędzanej.

Turbiny STG I mają jeden moduł turbinowy zintegrowany z wysokoobrotową przednią skrzynią przekładniową, która posiada jeden wysokoobrotowy wał o obrotach 28 000 obr/min.

Turbiny STG II mają dwa moduły turbinowe zintegrowane z wysokoobrotową przednią skrzynią przekładniową, która posiada dwa równoległe wysokoobrotowe wały o obrotach 28 000 obr/min.

Główną zaletą turbozespołów STG I i STG II jest wyższa sprawność w porównaniu ze standardowymi turbinami jednokołowymi, dzięki stosowaniu wysokich obrotów i szerokiemu rejestrowi stopni turbinowych różnych typów, które są zawsze projektowane na miarę, aby osiągnąć maksymalną sprawność.

Parowe turbiny przeciwprężne typu STG II można stosować zarówno do napędu generatora i produkcji energii elektrycznej, jak i do napędu pomp zasilających, sprężarek, wentylatorów lub innych urządzeń.

W zależności od zakresu regulowanych parametrów pary mogą być parowe turbiny przeciwprężne STG I i STG II wyposażone w łopatki nastawne statora. Ta obrotowa regulacja w zasadniczy sposób zwiększa całkowitą sprawność turbozespołu w nieprojektowanych reżymach pracy turbiny.

Parowe turbiny przeciwprężne typu STG II umożliwiają korzystanie z regulowanego i nieregulowanego upustu pary z rurociągu doprowadzającego łączącego po stronie pary moduły wysoko i niskociśnieniowe. Ciśnienie upustu może być w szerokim zakresie przepływu regulowane za pomocą obrotowych łopatek kierowniczych modułu niskociśnieniowego.

Finansowanie

PBS ENERGO oferuje także swoim klientom różne modele finansowania inwestycji. We współpracy z instytucjami finansowymi chętnie przedstawimy naszym klientom optymalny model finansowania, zarówno na wybudowanie własnej instalacji, jak i średnio lub długoterminowy kredyt.

Wybrane referencje

PEC Jelenia Gora
Koramo Kolín
SYNTHOS Kralupy, a.s.
ŽDB
Teplárna Maloměřice
Teplárna Holešovice, Praha
Teplárna Klatovy