Referencje

Projekty referencyjne 

DEZA, Valašské Meziříčí, Czechy, 2014 - w trakcie realizacji
Dostawa turbiny przeciwprężnej wraz z akcesoriami w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, gdzie chodzi o przeróbkę gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie DEZA, a.s., która jest producentem podstawowych substancji organicznych przeznaczonych do kolejnego wykorzystania chemicznego.

Typ turbiny: TG4
Moc (MW): 4,2
GUARDIAN, Goole, Anglia, 2014 - w trakcie realizacji
Dostawa turbiny upustowo-kondensacyjnej wraz z generatorem dla amerykańskiej spółki Guardian działającej w przemyśle szklarski z zakładem produkcyjnym w mieście Goole w Anglii. Realizacja rozwiązuje zaoszczędzenie kosztów eksploatacyjnych za zakupowaną energię elektryczną dla technologii szklarskiej.

Typ turbiny: CSTG
Moc (MW): 2,7
KSB/ANDRITZ, Pöls, Austria, 2014 - w trakcie realizacji
Dostawa turbiny do napędu pompy KSB przeznaczonej dla zakładu papierniczego Zellstoff Pöls AG w Austrii, gdzie dostawcą generalnym jest spółka ANDRITZ.

Typ turbiny: PC 750
Moc (MW): 1,1
MOMENTIVE/ HEXION a.s.,  Sokolov, Czechy, 2014 - w trakcie realizacji
Dostawa turbiny parowej przeciwprężnej STG II, w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych za zakupowaną energię elektryczną z powodu rozwoju spółki w dziedzinie produktów akrylowych i dyspersji.

Typ turbiny: STG II
Moc (MW): 2,55
Nitrogenmüvek, Węgry, 2014 - w trakcie realizacji
Dostawa turbozespołu do napędu sprężarki Atlas Copco wraz z kondensatorem, filtrem powietrza, systemem kontrolnym, akcesoriami technologicznymi i montażem pod klucz. Nowo zainstalowane urządzenie pozwoli na poszerzenie produkcji amoniaku podczas przetwarzania gazu ziemnego.

Typ turbiny: TG 4
Moc (MW): 4,2
RINGFIELD, ZEA, 2014 - w trakcie realizacji
Dostawa turbiny napędowej do napędu wentylatora z wykorzystaniem w dziedzinie Oil & Gas.

Typ turbiny: PCM
Moc (MW): 0,470
ČKD PRAHA DIZ, a.s., Mariánské Lázně, Czechy, 2013 - eksploatacja próbna
Bioelektrownia pod klucz

Typ turbiny: STG II
Moc (MW): 1,1
IDL s.r.o., Mostek, Czechy, 2013 - eksploatacja próbna
Bioelektrownia pod klucz

Typ turbiny: TG 5,4
Moc (MW): 5,4
MPS MONS, a.s., Návsí, Czechy, 2013 - eksploatacja próbna
Bioelektrownia pod klucz

Typ turbiny: CSTG
Moc (MW): 1,43
ČEZ, a.s., Dvůr Králové, Czechy, 2011
Ciepłownia

Typ turbiny: TG 3,7
Moc (MW): 3,7
BFS Kutná Hora, Czechy, 2011 
Bioelektrownia pod klucz

Typ turbiny: TG 7
Moc (MW): 7,0
JAROSLAVL, Rosja, 2011
Turbina do napędu sprężarki wodoru

Typ turbiny: CSTG II
Moc (MW): 1,430
Chempex Lukoil, Bułgaria, 2009
Dostawa turbozespołu

Typ turbiny: MV 550
Moc (MW): 0,820
Grodno Azot, Białoruś, 2008
Turbina do napędu sprężarki

Typ turbiny: ETG II
Moc (MW): 1,260
MONDI Růžomberok, Słowacja, 2008
Turbina do napędu sprężarki

Typ turbiny: ETG II
Moc (MW): 1,260

Mapa instalacji